Technical Staff

Lab Officers

  • Suranjan Sharma (Physics)
  • Roshana Vaidya (Chemistry)

 

Lab Assistants

  • Sanju Maharjan (Physics)
  • Kumari Mala Singh (Mathematics)
  • Shraddha Maharjan (Physics)
  • Ritu Bogati (Chemistry)

 

Senior Lab Boys

  • Mohan Kumar Maharjan (Physics)
  • Sanobabu Budhathoki (Chemistry)
  • Baikuntha Phuyal (Physics)
  • Pancha Narayan Maharjan (Chemistry)